ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,15:59  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสวดมนต์ดีเด่น ระดับประเทศ ปี2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,13:32  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุญฑริกา ทองหล่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,17:17  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด “Happy Chinese Pinyin”《快乐学拼音》 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต พิมโคตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,17:53  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยระดับประเทศ การสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,16:31  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรลูกเสือ BTC.
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,16:28  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเกียรติคุณระดับประเทศ ปี2562 ทีมสวดมนต์สรภัญญะชาย
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,16:20  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๑ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ทีมชาย ระดับภาค ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,13:58  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๒ บรรยายธรรม ระดับภาค ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562,13:56  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๒ บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:07  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..