ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย สวดมนต์สรภัญญะ ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,11:16  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง สวดมนต์สรภัญญะ ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,11:15  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รร.ไทยรัฐวิทยา69
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2562,14:46  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,23:23  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รร.บางปะอินราชา
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,23:20  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,15:59  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสวดมนต์ดีเด่น ระดับประเทศ ปี2562
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,13:32  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุญฑริกา ทองหล่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,17:17  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด “Happy Chinese Pinyin”《快乐学拼音》 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต พิมโคตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,17:53  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยระดับประเทศ การสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,16:31  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..