ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธี
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,12:29  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรอบรมผู้กำกับลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C.
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,09:28  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน
ชื่ออาจารย์ : นายชยธรณ์ สิงห์สุทัศน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,14:15  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผ่านเกณฑ์การสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,14:38  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : ชัชชัย ชูชิด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,21:49  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2561,18:02  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลชมเชย งานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,18:56  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด สรภัญญะชายและบรรยายธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,18:50  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ3 สวดมนต์สรภัญญะวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ชื่ออาจารย์ : นายนักรบ ฤทธิสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,18:45  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวินัยและจิตสำนัก ฯ ที่โรงเรียนบัวแก้วเกสร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,12:49  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..