บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสาวิตตรี เฉลียว
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 0899853989
อีเมล์ : mozard_9010@hotmail.com

นายสุริโย เพียรใหม่
ธุรการ 4
เบอร์โทร : 0930154297
อีเมล์ : suriyop702@gmail.com

นายอำนวย สรรพสูพ
ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร : 0840556639