คณะผู้บริหาร

นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0653515465
อีเมล์ : buanakow@gmial.com

นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0863160547
อีเมล์ : apichananmanphukdee@tunp.ac.th

นายสาธิต มณฑาณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0909615097
อีเมล์ : Kroogogoh@gmail.com

นางกฤษณภรณ์ บัวลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0955812939
อีเมล์ : kitsanapron21@tunp.ac.th