เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เนื้อร้อง/ทำนอง อาจารย์ปัญจพล ปิตินานนท์
ขับร้อง คณะอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึ​กษาน้อมเกล้า ปทุมธานี


เตรียมอุดม น้อมเกล้า ปทุมธานี
รู้รัก สามัคคี สมานฉันท์
สัญลักษณ์ พระเกี๊ยว สายสัมพันธ์
เลือดสีเดียวกัน คือฟ้า ชมพู
วินัยดี วิชาล้ำ คุณธรรมเด่น
กีฬาเน้น ดนตรีไพเราะ เสนาะหู
เกียรติศักดิ์ เตรียมน้อมเกล้า เราเชิดชู
แหล่งเรียนรู้ วิชา อนาคตไกล
ชมพูพันธ์ทิพย์ สวยหรู ดูสง่า
น้อมบูชา สถาบัน อันสดใส
เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เหนืออื่นใด
เรารัก ประชาธิปไตย ของไทยเรา