ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครููผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 18) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 19) 12 พ.ย. 64
ใบสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) / Application form for English Teacher Position Department of Foreign Languages (อ่าน 23) 03 พ.ย. 64
Triamudomsuksanomklao Pathumthani School ' s Announcement Regarding the recruitment of foreign teachers Job Position english Teacher (อ่าน 39) 03 พ.ย. 64
ประกาศ (เพิ่มเติม)ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่งชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 29) 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลากรชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 34) 22 ต.ค. 64
The Announcement of the List of Eligible Candidates for an Interview (อ่าน 26) 22 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 36) 15 ต.ค. 64
Triamudomsuksanomklao Pathumthani School ' s Announcement Regarding the recruitment of foreign teachers Job Position english Teacher (อ่าน 42) 15 ต.ค. 64
ใบสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) / Application form for English Teacher Position Department of Foreign Languages (อ่าน 32) 15 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี (อ่าน 106) 17 มิ.ย. 64
ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารโรงเรียน ประจำปี 2564 (อ่าน 119) 10 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี (อ่าน 134) 28 พ.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาญี่ปุ่น) (อ่าน 167) 20 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี รอบที่ 2 (อ่าน 203) 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 106) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 108) 26 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 146) 20 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 125) 20 เม.ย. 64
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนประจำปี 2564 (อ่าน 197) 20 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาธุรกิจ) (อ่าน 229) 17 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 214) 17 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูภาษาจีน (อ่าน 169) 17 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนสวน (อ่าน 154) 04 เม.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบICT (อ่าน 169) 04 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 170) 04 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยาม) (อ่าน 190) 04 เม.ย. 64