ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตาม Coaching และกระบวนการเก็บข้อมัล PLC สำหรีบผู้บริหารสถานศึกษา และครูจังหวัดปทุมธานีและครูสระบุรี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2562,14:48   อ่าน 587 ครั้ง